Mastru sciuri

Mastru sciuri

Di Giuseppe Motta

“…scritta passeggiando, immerso nel verde in quel di Troina…”

Di sciuri a ma terra è urnata,

sciuri d’ogni razza…

ie sì razza dissi!

Tanto a iddi nan c’importa

non si fanu a guerra,

anzi quannu s’ancontrunu divessi

si fanu a festa! Na festa china i culuri,

che dipingi li terri,

i paesaggi, li cori.

De sciura avissimu a pigghiari esempiu

iddi sì! ca anu caputu come pigghiari sta vita

e rinnilla chiu bella!

Related Articles